Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2013

malazpala
malazpala
Nowa twarz TVNu
Reposted fromkacraps kacraps viacynamon cynamon
malazpala
0497 4d79 390
Reposted fromumorusana umorusana viacynamon cynamon
7397 e759 390

when Hugh Hefner can call you out on your misogyny, it’s time to seriously reevaluate your life and the choices you’ve made. 

Reposted fromistherefoodhere istherefoodhere viacynamon cynamon

October 14 2013

malazpala
2195 6481 390
Reposted fromMuppet Muppet viamefir mefir

October 06 2013

Reposted fromcici525 cici525 viacynamon cynamon
malazpala
6726 cf99
Reposted fromlovage lovage viatygrysek tygrysek
malazpala

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted fromjajebie jajebie vianotforgetme notforgetme
malazpala
Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.
— Stefan Kisielewski
malazpala


Reposted fromzoozia zoozia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
malazpala
Kiedy umierasz, wszyscy Cie kochają.
— Gregory House
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
malazpala
Jestem gorszy niż mówisz,
ale lepszy niż myślisz.
— Człowiek z blizną
Reposted fromtimetolove timetolove viaCuukierek Cuukierek
malazpala
I czy mogę byc zaborcza i czy mam prawo chcieć Cię tylko dla siebie? Czy może podzielic Cię przez 4 i dać kawałek twego czasu dla twojej mamy, dla kumpli i dla ,,koleżanek" ?  Przecież wiesz, że zawsze miałam problem z ułamkami.
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek
malazpala
6170 fd2f 390
Reposted frompiehus piehus viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
malazpala
malazpala
1767 c777 390
Reposted fromkonwalia konwalia viawishyouwerehere wishyouwerehere
malazpala
A ona będzie dla niego raz zła, a raz dobra, raz będzie mu siebie dawać, a raz odbierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nigdy, w żadnej chwili nie wiedział, czego po niej może się spodziewać.
— A. Onichimowska
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
malazpala
4557 1868 390
yeeeeep
malazpala
i wylizać! - powiedział mój M;)

October 05 2013

malazpala
7352 ac61 390
Reposted frombalagan balagan vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl