Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2014

malazpala
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viarudeee rudeee
malazpala
2038 af52 390
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viarudeee rudeee
malazpala
malazpala
Reposted fromniewychowana niewychowana viarudeee rudeee
malazpala
Reposted fromnikooos nikooos viarudeee rudeee
malazpala
6637 a1b3 390
malazpala
Reposted frompokolorowana pokolorowana viarudeee rudeee

November 06 2013

malazpala
Play fullscreen
Jeżeli masz problemy z poczuciem humoru i dystansem do świata lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąd starczy - nie oglądaj tego teledysku. W każdym innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać Twojemu życiu i zdrowiu.
Reposted frommefir mefir
malazpala
5258 1e18 390
Reposted fromlabellavita labellavita
malazpala
5783 1e3f 390
Reposted fromcapibara capibara viamarysia marysia

October 28 2013

malazpala
Chciałbym zrobić wszystko, co mam w życiu do zrobienia, całą tę jazdę obowiązkową. I potem spokojnie pić już tylko sobie. A jak mnie wreszcie spotka miłość, to jebnę to wszystko i będę już tylko kochać
— Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
0245 bcb0 390
Reposted fromtayfun tayfun viaDontKillMe DontKillMe

October 20 2013

malazpala
8199 74d5 390
Reposted fromumorusana umorusana viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
malazpala
- Jakby pojawiły się jakieś kłopoty, masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
— usunęłam wszystkie, przyjaciele
Reposted frompolciak polciak viaCuukierek Cuukierek

October 15 2013

malazpala
  
  
JEZU CHRYSTE
Reposted fromhazels hazels viamefir mefir
malazpala
9497 a568 390
Reposted fromsnukraina snukraina viawszystkodupa wszystkodupa
malazpala
9288 86c0 390
Reposted fromjustMeee justMeee viawszystkodupa wszystkodupa
malazpala
4346 3d31
Reposted fromviolator violator viawszystkodupa wszystkodupa
malazpala
Kobiety inteligentne uczą się chamstwa, ułatwiającego życie.
malazpala
Jak włosy są długie, trzeba podciąć, jak krótkie - zapuścić, jak proste - zakręcić, a jak kręcone - wyprostować.
— kobieca logika. proste.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl